Pedagogický klub V

Koordinátorka pedagogického klubu: Mgr. art. Katarína Ivanová

Členovia pedagogického klubu:
ak. mal. Darina Kopková
Mgr. art. Andrea Bednárová
Akad. arch. Juraj Horňák (10/2020–06/21)
Mgr. art. Radoslav Repický
Ing. arch. Matúš Kaboš (09/2021–06/2022)Pedagogický klub V 2021/2022

Pedagogický klub V 2022/2023