Pedagogický klub V

Koordinátorka pedagogického klubu: Mgr. art. Katarína Ivanová

Členovia pedagogického klubu:
ak. mal. Darina Kopková
Mgr. art. Andrea Bednárová
Akad. arch. Juraj Horňák
Mgr. art. Radoslav RepickýPedagogický klub V 2021/2022