Vedenie školy

Mgr. art. Zsolt Lukács
riaditeľ školy
riaditel@supke.sk

Ing. Katarína Pindešová

zástupkyňa riaditeľa pre odbornú činnosť a propagáciu

pindesova1@edu.supke.sk

Ing. Dagmar Sedláková
zástupkyňa riaditeľa pre všeobecné vzdelávanie
sedlakova1@edu.supke.sk


Ing. Andrea Štecová
vedúca technicko-ekonomických činností
ekonom@supke.sk