Dizajn digitálnych aplikácií

Študijný odbor dizajn digitálnych aplikácií je určený pre uchádzačov, ktorí okrem výtvarného cítenia rozumejú novým technológiám. Absolventi odboru získajú zručnosti v oblasti dizajnu UX (User Experience – užívateľské zručnosti)  a UI (User Interface – užívateľské rozhranie).

Žiaci na odbore dizajn digitálnych aplikácií musia okrem vizuálneho dizajnu pochopiť celú stratégiu digitálnych produktov – od používateľských výskumov, cez informačnú štruktúru až po používateľské testovanie. Svoje návrhy dokážu prezentovať nie len pomocou vizualiácie v 2D a 3D grafických softvéroch, ale aj softvéroch pre tvorbu a prezentáciu webových a mobilných aplikácií, ako i softvéry pre animáciu a prezentáciu webstránok. Získavajú taktiež základné zručnosti v oblasti programovania a okrem angličtiny sa študenti učia aj nemčinu. Žiaci finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov a animačných programov zameraných pre tvorbu webov a aplikácií. Odborné vedomosti z marketingu, psychológie reklamy, stratégie digitálneho produktu a základov podnikania im vytvárajú dobré predpoklady aj pre samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti tvorby dizajnu webov a mobilných aplikácií.

Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a prezentačné animácie digitálnych produktov.

Uplatnenie absolventov:

  • Webové štúdia
  • Vývoj webových portálov a inteligentných ecommerce riešení
  • Grafické a reklamné štúdiá
  • Dizajnerské a architektonické štúdiá
  • Spoločnosti zábavného priemyslu
  • Vydavateľstvá printových a digitálnych médií
  • Kultúrne a vedecké inštitúcie

Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Reváková
lubica.revakova@gmail.com

Facebook – dizajn digitálnych aplikácií