Dizajn digitálnych aplikácií

Odbor dizajn digitálnych aplikácií vznikol ako požiadavka zo strany zamestnávateľov, nakoľko na trhu práce chýbajú kreatívni ľudia s citom pre výtvarné umenie, ktorí rozumejú novým technológiám. 

Štúdium na odbore by sa dalo rozdeliť do troch skupín.

Základnou časťou štúdia je zvládnutie tradičných techník a to kresba počas celého štúdia a výtvarná príprava.

Odborné počítačové zručnosti žiaci získavajú na predmetoch umelecká prax, vizuálna komunikácia, typografia, videotvorba, tvorba mockup demo a základy programovacích jazykov.  Už od prvého ročníka pracujú s Adobe balíkom a neskôr sa pridáva aj momentálne najpopulárnejší dizajnérsky nástroj Figma. 

Žiaci na odbore dizajn digitálnych aplikácií musia okrem vizuálneho dizajnu pochopiť celú stratégiu digitálnych produktov – od používateľských výskumov, cez informačnú architektúru až po používateľské testovanie. Aby lepšie zvládli pochopiť svojho koncového používateľa, majú základy zo všeobecnej, sociálnej a vývinovej psychológie. Okrem angličtiny sa zdokonaľujú aj v druhom cudzom jazyku i v základoch digitálneho marketingu. 

Celé štyri roky našim učiteľom pomáhajú mentorovať žiakov aj odborníci z praxe z medzinárodných dizajnérskych spoločností. 

Absolventi odboru dizajn digitálnych aplikácií sa uplatnia ako UX a UI dizajnéri. Prácu si vedia nájsť aj v grafických a reklamných štúdiách, spoločnostiach zábavného priemyslu, v kultúrnych a vedeckých inštitúciách či v médiách. 


  • Webové štúdia
  • Vývoj webových portálov a inteligentných ecommerce riešení
  • Grafické a reklamné štúdiá
  • Dizajnerské a architektonické štúdiá
  • Spoločnosti zábavného priemyslu
  • Vydavateľstvá printových a digitálnych médií
  • Kultúrne a vedecké inštitúcie

Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Reváková
lubica.revakova@gmail.com

Facebook – dizajn digitálnych aplikácií