Microsoft Teams – ŠUP – žiaci a rodičia

Postup pre žiaka a rodiča:

Krok 1:

Každý žiak školy získal prihlasovacie údaje do systému Microsof Teams.
Prihlasovacie údaje sú v tvare:
meno.priezvisko@edu.supke.sk
heslo 
 (Heslo je jednorazové. Po prvom úspešnom prihlásení Vás systém vyzve na zmenu hesla.)

S týmito údajmi sa prihláste na stránku cez webový prehliadač: https://office.com

Pokiaľ Vám prihlasovacie údaje neboli doručené, alebo nefungujú, kontaktujte: sturmankinova@gmail.com 

Krok 2:

Aplikácia ktorú potrebujeme na online výuku je Teams. Dá sa spustiť aj priamo online cez prehliadač, alebo lepší spôsob je, stiahnuť si aplikáciu do zariadenia a prihlásiť sa do nej. Získate tak širšie možnosti použitia nástroja a hlavne stály kontakt s triedou, nie len keď sa podarí prihlásiť.

Stiahnutie aplikácie: Aplikáciu si viete stiahnúť z webovej stránky: Microsoft-teams
(Kliknite na ikonku „Stiahnuť Teams”)

Krok 3:

V ľavom menu nájdete časť Tímy, kde je vytvorená Vaša trieda a hodiny s jednotlivými vyučujúcimi.

Po kliknutí na niektorú triedu sa otvorí prostredie na konverzáciu, kde nájdete predchádzajúcu konverzáciu v triede, máte prístup k súborom s ktorými sa pracovalo.

Zmena jazyka aplikácie:

Pokiaľ potrebujete zmeniť jazyk na Slovenčinu, postup je nasledovný:
Klik na svoje iniciály mena a Nástroje (Settings) – Všeobecné (General) – Jazyk (Language)

Po zmene jazyka sa aplikácia reštartuje.