Vybavenie školy

Škola umeleckého priemyslu v Košiciach má v správe viacero budov, v ktorých prebieha výchovno – vzdelávací proces.

1. Hlavná budova – Jakobyho 15, Košice

Hlavná budova – Jakobyho 15, Košice

V sídle školy na Jakobyho 15 je k dispozícií 32 učební, z toho je 6 IKT učební, sochárska a drevárska dielňa, maliarsky ateliér, ateliéry kresby, fotoateliér a fotokomora, krajčírska dielňa, chemické laboratórium, cvičebne. Súčasťou areálu školy je školský dvor s trávnatou plochou a spevnenou plochou.

Súčasťou vybavenia IKT sú počítače v PC laboratóriách, notebooky, projekčná technika vo väčšine učební, interaktívne tabule, 3D tlačiarne, virtuálna realita, grafické tablety, atď.

S podporou Združenia rodičovprojektovej činnosti a rozpočtu školy neustále pribúdajú nové počítače a modernizujú sa počítačové učebne. Počítače sú vybavené softvérom pre grafiku, 3D a multimédiá.

 Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni pri Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, Košice.

Ďalšie objekty školy:

2. Vilka – Rumanova 8, Košice

V tejto budove sú prevažne odborné učebne keramická dielňa a pece na vypaľovanie keramiky.

3. Stavebná – Lermontovová 1, Košice

Vyučovanie prebieha aj priestoroch je na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Košiciach. V týchto priestoroch je 7 odborných učební z toho jedna IKT.

4. Rotunda – Zbrojničná 1, Košice

V historických priestoroch Rotundy na Zbrojničnej ulici prebieha výučba kresby, výstavy a iné prezentačné aktivity školy.