Dizajn exteriéru

Absolvent študijného odboru dizajn exteriéru je kreatívny odborník v  umelecko-remeselnej tvorbe a dizajne. Ako návrhár komplexných riešení dizajnu exteriérových plôch sú preňho výhodou znalosti a zručnosti získane v umelecko-remeselnom spracovaní materiálov používaných v odbore, čo mu umožňuje vytvárať riešenia obohatené o vlastné návrhy produktov, záhradného mobiláru a iných dekoratívnych aj úžitkových prvkov.

Jeho odborné kompetencie tvoria komplex týchto vedomostí a zručností:

 • ovláda prehľad historického vývoja záhradného, parkového a krajinárskeho umenia
 • má prehľad o súčasných trendoch v dizajne exteriéru
 • ovláda systematiku a taxonómiu rastlín
 • ovláda morfologické znaky rastlín, biologicko-fyziologické a rastové procesy rastlín, nároky rastlín na podmienky stanovišťa
 • má prehľad o základných stavebných prvkoch a konečných produktoch záhradnej architektúry s využitím v tvorbe exteriéru ako doplnok k biotickým zložkám
 • má prehľad o základných prírodných a stavebných materiáloch s dôrazom na využitie ich vlastností v tvorbe exteriéru
 • vie zohľadniť nadobudnuté znalosti a samostatne, esteticky a funkčne spracovať návrhy záhrad a parkov 
 • má vedomostí a zručností v oblasti technického kreslenia a tvorby realizačnej dokumentácie prostredníctvom ručnej alebo počítačovej grafiky
 • ovláda prácu s grafickými softvérmi zameranú na 2D a 3D grafiku
 • dokáže vytvoriť virtuálne 3D modely návrhov a ich vizualizácie
 • ovláda technologické postupy práce pri realizácii produktov najmä z keramiky, dreva, umelého kameňa a kombinovaných materiálov
 • má znalosti zo základov podnikania a ekonomiky
 • ovláda odbornú komunikáciu v cudzom jazyku

Vedúci odboru: Mgr. akad. soch. Štefan Michalko

michalko.dex@gmail.com

Facebook – dizajn exteréru


Instagram – dizajn.exterieru