Prípravný kurz


Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

  • kresba – osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba – základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt – rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu