Prípravný kurz

Prípravný kurz je až do odvolania pozastavený !!!

 


Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Obsah kurzu:

  • kresba – osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba – základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt – rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

Termín:Dátum:Voľné miesta:Lektor:
piatky
16:00 – 19:00
28.2.2020 / 13.3.2020 /
20.3.2020
0Mgr. art.
Ivanová Katarína
soboty
09:00 – 12:00
29.2.2020 / 14.3.2020 /
21.3.2020
0Mgr. art.
Bačo Adrián

Dĺžka kurzu: 9 hodín (1x týždenne 3 hodiny)
Cena: 35 €