Voľné pracovné miesta

Zástupca riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu


Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu.

Čítaj viac >>>

Školský psychológ

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.03.2022 od 31.08.2022 na pozíciu školský psychológ (zastupovanie počas materskej a následne rodičovskej dovolenky).

Čítaj viac >>>

Učiteľ odborných predmetov – umelecké predmety

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.03.2022 do 31.08.2022 (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) na pozíciu učiteľ odborných predmetov:

  • scénický dizajn,
  • navrhovanie,
  • teória scénickej tvorby,
  • náuka o materiáloch.

Čítaj viac >>>