Odevný dizajn

ODEVNÝ DIZAJN

4-ročný študijný odbor je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o módne návrhárstvo, dizajn odevov a doplnkov.

V priebehu štúdia sa žiaci zoznamujú so základmi anatómie a fyziológie ľudského tela, osvojujú si metódy modelovania, učia sa aplikovať získané vedomosti pri konštrukčnom riešení strihov  vlastných návrhov odevov a    módnych doplnkov. Žiaci sú vedení k uplatneniu klasických aj netradičných postupov a materiálov s ohľadom na funkčnosť a súčasné módne trendy. Zoznámia sa  so súčasnou módnou scénou , no nezabudnú ani na dejiny všeobecného výtvarného umenia, ale aj odievania.

Uplatnenie absolventov: v oblasti odevného a módneho priemyslu, reklamnej tvorbe, v divadelnom kostýmovom výtvarníctve a v inštitúciách zaoberajúcich sa kreatívnym priemyslom, v módnych salónoch aj SZČO .

Vedúca odboru: Mgr.art. Štefánia Gajdošová
gajdosova.stena@atlas.sk

Facebook – odevný dizajn