Fotografický dizajn

Odbor fotografický dizajn pripravuje svojho absolventa v prvom rade ako dobrého remeselníka fotografie s citom pre estetiku. Študent sa u nás zoznámi so všetkými fotografickými žánrami ako krajina, zátišie, reportáž , dokument , módna fotografia a reklamná fotografia. Fotografia sa dnes nepoužíva len ako finálny výtvarný produkt, ale omnoho častejšie ako surovina na ďalšie kreatívne spracovanie. Študent preto musí ovládať aj základy grafického dizajnu aby vedel s tou fotografickou surovinou narábať. Dnešné digitálne fotoaparáty ako hlavný pracovný nástroj fotografa nielen fotografujú, ale na vysokej úrovni natáčajú aj video. Spoločenské požiadavky tak stúpajú a preto je potrebné, aby fotograf ovládal aj základy videotvorby. Náš študent tak dostane vedomosti nielen o všetkých žánroch klasickej fotografie ale aj o základoch grafického dizajnu a  videotvorby.

Tento súbor poznatkov dáva študentom konkurenčnú výhodu a predpoklad uplatnenia na pracovnom trhu od profesionálnych fotografických štúdii , reklamných agentúr až po prácu v médiách a televízii. Kvalitná odborná príprava umožňuje študentom rovnako úspešne študovať aj na vysokých školách s umeleckým zameraním.

Vedúci odboru: Ing. Martin Vysoký
martin.vysoky@gmail.com