Scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba

Škola v študijnom odbore Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba pripravuje odborníkov pre oblasť navrhovania a realizácie scénickej architektúry, dekorácií a scénických prvkov v divadle, televízii, vo filme a pre výtvarnú prax v rôznych oblastiach dizajnérskej tvorby.

Žiaci počas štúdia získavajú zručnosti v maľbe, kresbe, modelovaní, technickom a konštrukčnom kreslení, realizačných technologických a reprodukčných postupoch, počítačovom spracovávaní 2D a 3D návrhov.

Absolventi se uplatnia v prevádzkach divadiel, filmových ateliéroch a televíznych štúdiách ako samostatní javiskoví výtvarníci, alebo ako asistenti scénických architektov. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl.

Vedúca odboru: Ing. Ľudmila Benková
ludmila.io21@gmail.com

Facebook – Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba