Program DofE

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

Na Slovensku bolo v školskom roku 2017/ 2018 do DofE zapojených vyše 2200 účastníkov. Momentálne sa DofE realizuje na vyše 160 organizáciách a školách.

Naša škola je do programu zapojená 3 rok.

Úrovne programu DofE:

  • bronzová   (trvanie minimálne 6 mesiacov),
  • strieborná (trvanie minimálne 12 mesiacov),
  • zlatá           (trvanie minimálne 18 mesiacov).

Podmienky zapojenia sa a absolvovania programu DofE:

  • vek 14 až 24 rokov,
  • aspoň hodinu týždenne sa zapojiť do zvolených aktivít vo všetkých 3 oblastiach programu,
  • splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu. 

V prípade záujmu o zapojenie sa do programu, prosím, kontaktujte:

Máriu Tóthovú – školskú psychologičku (kabinet č. 24)

Email: psycholog@supke.sk

Viac informácií o aktivitách našej školy v rámci programu DofE nájdete na stránke:
www.facebook.com/DofEnaskole/

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk

Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org