Kontakt

Škola umeleckého priemyslu

Adresa: Jakobyho 15, 040 01, Košice, Slovakia
Email: supke@supke.sk
Tel.: 055/6337251
Kód školy: 000133132 (uvádzaný na prihláške na strednú školu)
IČO: 00133132