Dizajn – grafický a priestorový dizajn

Odbor grafický a priestorový dizajn pripravuje žiaka pre prax, v ktorej bude vedieť tvorivo riešiť úlohy v rôznych oblastiach vyžadujúcich znalosti 3D grafického zobrazovania. Žiaci zvládnu postupy v 3D grafike a zároveň aplikáciu rôznych foriem 2D digitálneho spracovania obrazu pre potreby 3D prostredí. Žiaci rozvíjajú svoje zručnosti v oblasti tvorby modelov a prvkov pre marketingové a reklamné účely v digitálnej aj tlačenej forme, animácií, interakčných rozhraní, 3D tlače, filmového a herného priemyslu.

Žiaci ŠUP Košice sa zdokonalia v odbornom cudzom jazyku, v remeselných, výtvarných, podnikateľských a prezentačných zručnostiach. Tento študijný odbor rozvíja nasledujúce špecifické zručnosti a vedomosti:

  • 3D modelovanie
  • Navrhovanie
  • Vizuálne a špeciálne efekty
  • Generatívne metódy a postupy
  • Vektorová grafika
  • Rastrová grafika
  • Grafický dizajn
  • Písmo a typografia
  • Základy animovanej tvorby
  • Technické kreslenie

Vedúci odboru: Mgr. Lenka Šturmankinová

sturmankinova@gmail.com