Pedagogický klub AVATAR

Koordinátorka pedagogického klubu: Mgr. Ľubica Reváková

Členovia pedagogického klubu: 
Mgr. Lenka Šturmankinová
Mgr. art. Zuzana Kutašová (10/2020–06/2022)
Mgr. art. Adriána Šoffová (10/2020–02/2022)
Akad. mal. Tomáš Čepek (09/2022)Pedagogický klub AVATAR 2021/2022

Pedagogický klub AVATAR 2022/2023