Pedagogický klub DEX

Koordinátorka pedagogického klubu: Ing. Zuzana Samčíková

Členovia pedagogického klubu:
Mgr. akad. soch. Štefan Michalko
Ing. arch. Stanislava KočišováPedagogický klub DEX 2021/2022

Pedagogický klub DEX 2022/2023