zsolt

zsolt

Darujte 2 % z Vašich daní

Milí rodičia, rodinní príslušníci, priatelia, podporovatelia našej školy, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich už zaplatených daní pre naše občianske združenia ŠUP ART, o. z.. Popis krokov pre venovanie 2 % z dane. Ste zamestnanec a…

Násilie medzi nami pod záštitou VUC KE

Názov podujatia: ,,Násilie medzi nami“ – pod záštitou Košického samosprávneho kraja Názov súťaže: ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“ Organizátor súťaže: Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice Spoluorganizátor súťaže: Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia…

PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 9.9.2022 o 16:00 h.

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční v piatok  9.9.2022 v  exteriéri školy  (školský dvor) na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22. Program: 15:30 – 16:00 –  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke na…

Informácie k začiatku školského roka

Otvorenie školského roka 2022/23 bude dňa 5.9.2022 v sídle Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice. Program 5.9.2022: 8:30 – príchod žiakov a rozdelenie do tried 9:00 – slávnostné otvorenie – slávnostné triednické hodiny Organizácia týždňa 5.9.2022 – 9.9.2022: 6.9.2022 počas 1.…

Výsledky prijímacej skúšky na šk. rok 2022-23

Žiadame zákonných zástupcov, aby potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium doručili najneskôr do 23. mája 2022. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie, alebo cez edupage (riadne podpísané a zoskenované). Výsledkové listiny:

ÚSVIT – CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

Súťaž je zameraná: na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl, na podporu výtvarného myslenia, kreativity a tvorivého umeleckého rozletu mladých ľudí. Organizátor súťaže: Škola…