ŠUPKA patrí medzi VÝNIMOČNÉ ŠKOLY!

Žiačky druhého ročníka odboru Scénické výtvarníctvo- maľba a dekoračná tvorba , pod vedením pani učiteľky Janky Duchoňovej ,  už aktívne pracujú na realizáciu projektu KRAJINA MOJEJ PAMATE. Projekt bol vybraný a podporený nadáciou ZSE v rámci grantovej schémy Výnimočné školy. Žiaci odboru Scénické výtvarníctvo  ŠUP v Košiciach oslovili klientov Domova Dôchodcov ARCUS v Košiciach s ponukou vytvorenia diel s motívmi ich obľúbených miest, na ktoré sa vo svojej pamäti často,  či radi vracajú a tieto spomienky ich napĺňajú príjemnými pocitmi. Úloha pre žiakov spočíva vo vytvorení žánrovej maľby na plátno na podklade zadaných indícií, ktoré im sprostredkujú samotní klienti Domova dôchodcov. Vyhotovené obrazy budú následne odovzdané seniorom, aby im robili radosť a preniesli ich v myšlienkach tam, kam reálne už ísť nemôžu. Projekt využíva princípy arteterapie a vhodne prepája praktické cvičenie žiakov s profesionálnou praxou, kde sa zadávateľom stáva človek zo sociálne znevýhodneného prostredia. Napĺňa tak význam  edukácie  aj  v zmysle humanistických hodnôt.

Sledujte náš odbor na facebooku a dozviete sa viac   https://www.facebook.com/suvkescenografia