Násilie medzi nami pod záštitou VUC KE

Názov podujatia: ,,Násilie medzi nami“ – pod záštitou Košického samosprávneho kraja

Názov súťaže: ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“

Organizátor súťaže: Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice

Spoluorganizátor súťaže: Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia

Cieľ a účel súťaže: zapojenie študentov v rámci svojho odboru či školskej krúžkovej činnosti do problematiky násilia páchaného na deťoch dospelou osobou, inštitúciou, či iným dieťaťom. V meste Košice a jeho okolí je 59 SŠ rôzneho druhu a zamerania. Študenti majú kreatívnym spôsobom premietnuť svoj pohľad na násilie páchané na deťoch a medzi rovesníkmi. Majú tak príležitosť zaoberať sa touto súčasnou témou v hlbšom duchu, premietnuť ju z vlastného uhla pohľadu a zároveň využiť svoju odbornosť , či študijné zameranie s motiváciou vyhrať tak pre svoju školu ,,Cenu primátora mesta Košice“.

Charakter súťaže: Súťaž je rozdelená na dve kategórie. V prvej kategórii  sa hodnotia fixné výrobky  ako napr. torty, maľby, remeselné výrobky, mechanické výrobky, kovové či drevárske diela, sochy, fotografie, dizajnérske kúsky a iné. Táto časť súťaže má výstavný charakter. V druhej kategórii sa prezentujú školy pódiovo (spev /max 5 min/, tanec/max 5 min/, básne /max 5 min/, bábkové divadlo /max15 min/, divadlo/max 15 min/, módna prehliadka /max 8 min/, krátky film /max 8 min/, grafická animácia /max 8 min/ a iné. Maximálne časové rozpätie jednotlivých čísel sa môže zmeniť vzhľadom na množstvo prihlásených čísel pódiového charakteru. Informácie o zmene maximálneho časového rozpätia pódiových čísel dostanú prihlásené školy po uzavretí prihlášok do súťaže a to po 04. októbri 2021. O výhercoch v oboch kategóriách bude rozhodovať odborná porota.  

Účastníci súťaže: všetky stredné školy (gymnáziá, konzervatória, SOŠ, SOU, SPŠ, obchodné a hotelové akadémie, súkromné SŠ, špeciálne SŠ a iné) so sídlom na území mesta Košice alebo okresu Košice-okolie (spolu 59 škôl). Z každej SŠ sa smú prihlásiť maximálne štyri súťažné čísla. O akýchkoľvek zmenách budete informovaní po uzavretí prihlášok po 04. októbri 2021. Ak bude mať škola viac adeptov na účasť v súťaži, môže si zorganizovať školské kolo, kde vyberie najreprezentatívnejšie čísla.

Dôležité termíny a miesto konania podujatia:

  • 10.2021 – uzávierka prihlášok do súťaže s predbežným charakterom súťažného čísla/súťažných čísel, výberom súťažnej kategórie a počte účastníkov za SŠ.
  • 10.2021/ – interaktívna beseda pre študentov zúčastnených škôl na tému ,,Násilie, šikanovanie, ľudské práva“ (zmena termínu besedy je možná s ohľadom na lektorov).
  • 11.2021 – záväzné nahlásenie prípadných zmien týkajúcich sa súťažnej kategórie, počtu účastníkov, charaktere pódiového čísla, či výstavného produktu.
  • 11.2021 – prípravná fáza podujatia (výstavná miestnosť stoly a stojany na produkty, stojany si zabezpečí škola sama, pódiové a zvukové skúšky.
  • Začiatok prípravnej fázy podujatia: od 08:00hoddo 10:00hod
  • 11.2021 – podujatie ,,Násilie medzi nami“ a súťaž ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“ k príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí.
  • Začiatok pódiovej časti súťaže: od 10:00hod – 12:30hod (dĺžka tejto časti podujatia sa môže meniť vzhľadom k počtu prihlásených škôl v tejto kategórií),
  • Začiatok výstavnej časti súťaže: od 10:00hod – 12:30hod
  • Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien: od 12:30 – 13:00hod (realizuje odborná porota)
  • Miesto konania: Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5 , Košice 040 01

Súťažné ceny:  Cena primátora mesta Košice = 2x finančná cena v hodnote 200€ (400€) (1x pre kategóriu výstavného charakteru, 1x pre kategóriu pódiového charakteru). Vecné ceny pre zúčastnených študentov/školy.

Poznámka: V dôsledku pretrvávajúcej situácie v SR týkajúcej sa Covid-19 budeme v rámci realizácie podujatia prihliadať na opatrenia nastavené Ústredným krízovým štábom SR. V čase realizácie besedy pre žiakov a realizácie samotnej súťaže ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“ Vás budeme informovať o podmienkach účasti, či iných pravidlách vyplývajúcich z aktuálne nastavených opatrení.

Kontakt: V prípade otázok a nejasností kontaktujte Koordinátorku ochrany detí pred násilím Košice (viď nižšie).

Koordinátor ochrany detí pred násilím:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

(pracovisko Košice)

Krivá 18

040 01 Košice

Mgr. Diana Krišková

Diana.Kriskova@upsvr.gov.sk

+421 918 702 347

 

Užitočné stránky pre inšpiráciu:
www.detstvobeznasilia.gov.sk
www.facebook.com/NKSpreRPNnD

Podujatie podporujú:

“Na svete existuje veľa hrozných vecí, ale najhoršou je, keď sa dieťa bojí svojho otca,  matky alebo učiteľa.” (Janusz Korczak)

„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina premýšľajúcich, odhodlaných ľudí mohla zmeniť svet. V skutočnosti je to jediná vec, ktorá ho kedy zmenila.“ Margaret Meadová