ÚSVIT – CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

  • Súťaž je zameraná:

na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl, na podporu výtvarného myslenia, kreativity a tvorivého umeleckého rozletu mladých ľudí.

  • Organizátor súťaže:

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s STM Múzeom Solivar v Prešove.

  • Súťažné kategórie:

Hlavné:

Kategória 1. Naj portrét (fotografia)

Kategória 2. Ilustrácia (komiks, cartoon, semirealizmus, fan art…)

Kategória 3. 3D dizajn (3D vizualizácie – plastiky, produkty, sochy…)

Kategória 4. Reklama a animácia (krátke video – max. dĺžka 5 min.)

Bonusové:

Kategória 5. Best ponožka dizajn (potenciálny dizajn ponožky Dedoles)

Kategória 6. Sedací vak (potenciálny dizajn na potlač sedacieho vaku Vipera s.r.o.)

Kategória 7. Obalový dizajn (potenciálna potlač krabičky na čaj Agrokarpaty s.r.o.)

Kategória 8. Etiketa vegánskeho vína (etiketa radu vegánskych vín vinárstva Karkó)

  • Termín trvania súťaže

14. január 2022 – 14. apríl 2022

  • Termín slávnostného odovzdávania cien súťaže v STM Múzeu Solivar v Prešove,  Námestie osloboditeľov 4, (historická budova skladu soli)

10. máj 2022, o 16.00 hod.

  • Termín trvania výstavy súťaže v priestoroch STM Múzea Solivar v Prešove, Námestie osloboditeľov 4, (historická budova skladu soli) 10. máj 2022 – 30. máj 2022
  • Prihláška do súťaže

Tlačivo je dostupné aj na našom web-sídle: https://www.sup-po.sk  v časti Úsvit – Cena za študentský dizajn 2022.

K regulárnej registrácii je potrebné prihlášku vyplniť, podpísať, opečiatkovať a naskenovanú elektronicky zaslať organizátorovi súťaže na e-mailovú adresu sekretariat@sup-po.sk najneskôr do

  14. apríla 2022 do 13.00 hod.

  • Doručenie súťažných prác

Práce je potrebné zaslať elektronicky na emailovú adresu organizátora súťaže: usvit@sup-po.sk , alebo zaslať odkaz na úložisko najneskôr do 14. apríla 2022 do 13.00 hod.

  • Podmienky súťaže:

súťaž je jednokolová,

cieľová skupina – žiaci stredných škôl vo veku 15 – 20 rokov,

celá súťažná práca musí byť zrealizovaná výlučne autorom práce,

do emailu so zaslanou prácou vo forme prílohy je potrebné uviesť vstupné identifikačné údaje súťažiaceho (priezvisko a meno, školu, študijný odbor, súťažnú kategóriu priloženej práce),

identifikačnými údajmi je potrebné označiť aj samotnú priloženú súťažnú prácu (priezvisko a meno, školu, číslo súťažnej kategórie, napríklad: mrkvickajanko_suppresov_4.mp4).

  • Viac info: https://www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk/propozicie2/