PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 9.9.2022 o 16:00 h.

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční v piatok  9.9.2022 v  exteriéri školy  (školský dvor) na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22.

Program:

15:30 – 16:00 –  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke na prízemí

16:00  – 16.30 – plenárna schôdza rodičov na dvore, za nepriaznivého počasia v učebni 22.

16:30  – 17:15 – triedne aktívy podľa priloženého rozpisu

17:15 – 18.00 – konzultácie rodičov a  učiteľov

Príloha: triedne aktívy (zoznam triednych učiteľov, zástupcov, učební):