INFORMATÍVNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE – 13. 5. 2022

Dňa 13.5.2022 (piatok) na Jakobyho 15 v Košiciach sa uskutoční informatívne rodičovské združenie.

Program: 15.30 – 17.00 – – konzultácie rodičov a učiteľov I. – IV. ročníkov

Rozmiestnenie tried (pre zobrazenie kliknúť)