Kategória Aktuality

Namiesto slávnostného príhovoru

Vážení kolegovia, milí žiaci, rodičia… lúčime sa so školským rokom 2019/20. Bolo to obdobie, ktoré nemá obdobu v histórii moderného vzdelávania. Brány škôl sa na začiatku druhého polroka zavreli a v prípade našej školy sa už ani neotvorili do konca školského roka.…

Pokyny k ukončeniu školského roka

V zmysle pokynu KSK zo dňa 12.6.2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa školy v dňoch 22.6.2020 až 29.6.2020 NEBUDE obnovený výchovno-vzdelávací proces prezenčne. Žiaci ŠUP Jakobyho 15, Košice v uvedených dňoch naďalej zostávajú doma. Dňa 30.6.2020 o 9.30 hod. sa žiaci 1. až 3. ročníka zúčastnia…

Úsvit – cena za študentský dizajn

S veľkou radosťou gratulujeme našim šikovným žiakom za bohatý zber ocenení v študentskej súťaži Úsvit. Zároveň gratulujeme pedagógom za zodpovedné vedenie a láskavý prístup k svojim zverencom. Ocenení žiaci: Samuel Andraško Dorota Jedináková Júlia Ardamica Sofia Lazorišaková Viktória Kuzma Adam…

Grafická súťaž

Grafická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 1. júna 2020 už 4. ročník súťaže. Grafická súťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť…

Aj u nás sa maturovalo

V utorok 2.6.2020 prišlo zložiť skúšku dospelosti niekoľko našich žiakov, ktorí aj napriek súčasnej situácií neodolali pocitu zodpovednosti. Všetci skúškou prešli s výraznou pochvalou a my im aj touto cestou gratulujeme. Ďakujeme Kolektív ŠUP KE

Výsledky prijímacej skúšky a organizačné pokyny

Dôležité upozornenie! Žiadame prijatých uchádzačov, aby vyplnené a podpísané „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ zaslali mailom na adresu suvke@suvke.sk najneskôr do 29. 5. 2020 do 12:00 hod. a následne originál poštou na adresu školy (najneskôr do 04. 06. 2020). Uchádzači, ktorí sú neprijatí pre nedostatok…