Informácie k začiatku školského roka

Otvorenie školského roka 2022/23 bude dňa 5.9.2022 v sídle Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice.

Program 5.9.2022:

8:30 – príchod žiakov a rozdelenie do tried

9:00 – slávnostné otvorenie – slávnostné triednické hodiny

Organizácia týždňa 5.9.2022 – 9.9.2022:

6.9.2022 počas 1. – 5. vyučovacej hodiny budú triednické hodiny – všetky ročníky.

7.9.2022 – 9.9.2022 sa uskutoční Kurz ochrany života a zdravia (KOŽaZ) – 3. ročníky (nutné športové oblečenie a obuv).

7.9.2022 sa uskutoční účelové cvičenie – 1. a 2. ročníky (nutné športové oblečenie a obuv).

8.9.2022 – 9.9.2022 bude riadne vyučovanie – 1., 2. a 4. ročníky

Prosíme, aby si žiaci hneď v prvý školský deň doniesli 1,50 € na ŠUPkárik.

Pripomíname prvákom, aby doniesli originál vysvedčenia z 9. ročníka a odovzdali triednemu učiteľovi. Následne po vytvorení kópie vysvedčenia vrátime.

Pred nástupom do školy, prosíme rodičov, aby prostredníctvom Edupage v časti „Žiadosti/vyhlásenia“  vyplnili písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 15.8.2022. Kto má od školy domáce AG testy, prosíme po vykonaní testu zadajte o tom informáciu do Edupage.

Informácie k predĺženiu platnosti preukazu študenta v doprave alebo informácie k predĺženiu platnosti preukazu ISIC/EURO<26 nájdete na tomto linku:

Stredna a základná škola | Preukaz študenta (preukazstudenta.sk)

Zároveň pozývame rodičov na plenárnu schôdzu združenia rodičov školy 9.9.2022 o 16.00 h. a následne na triedne aktívy.

Pokyny k prihlasovaniu žiakov na obedy a zápisný lístok na stiahnutie: