Kategória Aktuality

Erasmus+ projekt Digitalizácia umenia a kultúrneho dedičstva

Ako jedna z dvoch stredných odborných škôl na Slovensku ponúka naša škola unikátny študijný odbor konzervátorstvo – reštaurátorstvo – maliarske techniky, ktorý sa do dnešnej podoby rozvinul asi po 18 rokoch svojej existencie. Odbor študujú mladí záujemcovia o klasické maliarske techniky…

Participatívny rozpočet na škole

V školskom roku 2021/22 sa po prvýkrát zapojili do programu participatívnych rozpočtov na školách. Najskôr študenti tretieho ročníka v rámci predmetu Praktická ekonomika absolvovali vzdelávaciu hru venovanú problematike participatívnych rozpočtov v spoločnosti. Následne pracovali na príprave vlastných projektov na zlepšenie prostredia na našej škole. Do online hlasovania postúpili napokon tri…

Výsledky prijímacej skúšky na šk. rok 2022-23

Žiadame zákonných zástupcov, aby potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium doručili najneskôr do 23. mája 2022. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie, alebo cez edupage (riadne podpísané a zoskenované). Výsledkové listiny:

INFORMATÍVNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE – 13. 5. 2022

Dňa 13.5.2022 (piatok) na Jakobyho 15 v Košiciach sa uskutoční informatívne rodičovské združenie. Program: 15.30 – 17.00 – – konzultácie rodičov a učiteľov I. – IV. ročníkov Rozmiestnenie tried (pre zobrazenie kliknúť)

ÚSVIT – CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

Súťaž je zameraná: na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl, na podporu výtvarného myslenia, kreativity a tvorivého umeleckého rozletu mladých ľudí. Organizátor súťaže: Škola…

ŠUPKA patrí medzi VÝNIMOČNÉ ŠKOLY!

Žiačky druhého ročníka odboru Scénické výtvarníctvo- maľba a dekoračná tvorba , pod vedením pani učiteľky Janky Duchoňovej ,  už aktívne pracujú na realizáciu projektu KRAJINA MOJEJ PAMATE. Projekt bol vybraný a podporený nadáciou ZSE v rámci grantovej schémy Výnimočné školy. Žiaci odboru…