Kategória Aktuality

Riaditeľské voľno 13.5.2021

Dňa 13.5.2021 (štvrtok) riaditeľ školy udeľuje žiakom školy z dôvodu prijímacieho konania RIADITEĽSKÉ VOĽNO.  V piatok 14.5.2021 pokračuje vyučovanie podľa platného rozvrhu.

Informácie k obnoveniu prezenčného vyučovania od 10.5.2021

Od pondelka 10.5.2021 sa na základe COVID AUTOMATU aj v našom kraji obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Pre vstup do priestorov školy je potrebné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktorý…

Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 6. a 7. 5. 2021 (v prvom termíne) a 13. 5. 2021 (v druhom termíne). Príchod uchádzačov bude prebiehať v čase od 7:00 do 8:00. Predpokladaný koniec skúšok je o 14:40. Pri príchode do školy budete pedagogickým dozorom usmernení…

Súťaž o novú vizuálnu identitu Mestskej knižnice v Bratislave!

Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje súťaž o novú vizuálnu identitu. Súťaž je určená pre profesionálky a profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby. Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, pričom prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác a textovej explikácie predbežnej…

Súťaž o návrh loga pre ARŠUP

Predmet súťaže Cieľom súťaže je návrh loga pre ARŠUP. Asociácia riaditeľov škôl umeleckého priemyslu  (ďalej len “asociácia” alebo” vyhlasovateľ”) je nezávislé, nepolitické, demokratické a otvorené záujmové občianske združenie riaditeľov uvedeného druhu škôl. Bola založená na základe spontánnej iniciatívy a potreby…

Veselú Veľkú noc

Prajeme Vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a veľa radostných chvíľ. Vaša ŠUPka Autorka návrhu: Haniah Heľaková, 3.A, odbor: DDA

Cesty za poznaním minulosti 2021

ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže – pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny – pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl   Usporiadatelia Vyhlasovateľ:  Múzeum SNP, Banská BystricaSlovenský zväz…