Kategória Aktuality

Deň otvorených dverí – 16. 11. 2022

Ak chcete byť súčasťou nášho tímu, vstúpte na palubu ŠUP! Náš pedagogický tím vám prináša to najnovšie z oblasti výtvarnej edukácie a umeleckej praxe. Spolupráca ŠUP s kultúrnymi a vedeckými inštitúciami, špičkovými grafickými, dizajnérskymi a reklamnými firmami našim žiakom otvára…

PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 9.9.2022 o 16:00 h.

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční v piatok  9.9.2022 v  exteriéri školy  (školský dvor) na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22. Program: 15:30 – 16:00 –  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke na…

Informácie k začiatku školského roka

Otvorenie školského roka 2022/23 bude dňa 5.9.2022 v sídle Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice. Program 5.9.2022: 8:30 – príchod žiakov a rozdelenie do tried 9:00 – slávnostné otvorenie – slávnostné triednické hodiny Organizácia týždňa 5.9.2022 – 9.9.2022: 6.9.2022 počas 1.…

Erasmus+ projekt Digitalizácia umenia a kultúrneho dedičstva

Ako jedna z dvoch stredných odborných škôl na Slovensku ponúka naša škola unikátny študijný odbor konzervátorstvo – reštaurátorstvo – maliarske techniky, ktorý sa do dnešnej podoby rozvinul asi po 18 rokoch svojej existencie. Odbor študujú mladí záujemcovia o klasické maliarske techniky…

Participatívny rozpočet na škole

V školskom roku 2021/22 sa po prvýkrát zapojili do programu participatívnych rozpočtov na školách. Najskôr študenti tretieho ročníka v rámci predmetu Praktická ekonomika absolvovali vzdelávaciu hru venovanú problematike participatívnych rozpočtov v spoločnosti. Následne pracovali na príprave vlastných projektov na zlepšenie prostredia na našej škole. Do online hlasovania postúpili napokon tri…

Výsledky prijímacej skúšky na šk. rok 2022-23

Žiadame zákonných zástupcov, aby potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium doručili najneskôr do 23. mája 2022. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie, alebo cez edupage (riadne podpísané a zoskenované). Výsledkové listiny: