Kategória Aktuality

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Riaditeľ ŠUP Zsolt Lukács prevzal 13. 11. 2023 Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti 50. výročia založenia a dosahovanie výborných výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese a pri kreovaní výnimočných osobností reprezentujúcich súčasné umenie.

Deň otvorených dverí

Ak chcete naštartovať svoju kreatívnu kariéru šup na ŠUP! Náš pedagogický tím vám prináša to najnovšie z oblasti výtvarnej edukácie a umeleckej praxe. Spolupráca ŠUP s kultúrnymi a vedeckými inštitúciami, špičkovými grafickými, dizajnérskymi a reklamnými firmami našim žiakom otvára nové…

FENOMÉNY-EXPOZÍCIE-REZY

Termín 16. 11. 2023 – 18. 02. 2024Miesto: VSG, Alžbetina 22, KošiceVernisáž výstavy: 16. 11. 2023 o 18.00 hod. Výstava predstaví prierezovo  koncipovanú expozíciu príbehov známej košickej šupky – Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, ktorý sa odohráva už ostatných 50 rokov. Jednotlivé…

ŠUP Experience

Termín:  07. 11. 2023 – 21. 01. 2024Miesto: Múzeum Vojtecha Löfllera, Alžbetina 20, KošiceVernisáž výstavy: 14. 11. 2023 o 16.00 hod. Výstava ŠUP Experience predstavuje ostatných 50 rokov pedagogickej činnosti a skúseností inštitúcie košickej ŠUPky s dlhou, už polstoročnou snahou vychovať nové generácie výtvarníkov…

VÝBEROVÉ KONANIE

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košicezastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podl’a ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §  5 zákona č.…

PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA dňa 14. 9. 2023

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční vo štvrtok 14. 9. 2023 na školskom dvore na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22.Program:16.00 – 16.30 – triedne aktívy podľa rozpisu16.30 – 17.00 – plenárna schôdza rodičov na dvore,…