Erasmus+ projekt Digitalizácia umenia a kultúrneho dedičstva

Ako jedna z dvoch stredných odborných škôl na Slovensku ponúka naša škola unikátny študijný odbor konzervátorstvo – reštaurátorstvo – maliarske techniky, ktorý sa do dnešnej podoby rozvinul asi po 18 rokoch svojej existencie.

Odbor študujú mladí záujemcovia o klasické maliarske techniky a tradičné remeslo, používané v dielňach starých majstrov pred mnohými storočiami. Účelom štúdia je získanie manuálnych zručností v oblasti kresby a maľby, budovanie vlastného výtvarného rukopisu, spoznávanie špecifík rôznych výtvarných štýlov a autorských postupov. Konzervátorské a reštaurátorské techniky vychádzajú z poznatkov a skúseností našich predkov, ale zahŕňajú aj aplikáciu a využitie súčasných materiálov, postupov a moderných technológií. Absolventi štúdia sú pripravení tak, aby sa vedeli samostatne orientovať v špecifikách rôznych typov pamiatok a dokázali tvorivo, avšak s rešpektovaním originality a doby, riešiť otázky súvisiace s ich záchranou a reštaurovaním.

Aj keď je tento študijný odbor všeobecne považovaný za “tradičný”, nástup moderných digitálnych technológií prináša nové možnosti a výzvy na zachovanie tradičného umenia a kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe pre budúce generácie v digitalizačných centrách a ateliéroch múzeí a galérií.

Preto sa naša škola rozhodla prijať túto výzvu a priniesť do vyučovacieho procesu nové prístupy v oblasti digitalizácie umenia a kultúrneho dedičstva. Uvedomujeme si, že v prvom rade je nevyhnutné poskytnúť vysokokvalitných pedagógov, ktorí sa stanú lídrami v implementácii tohto nového obsahu a umožnia študentom priamy kontakt s digitalizačnými postupmi, čo pomôže zlepšiť ich zamestnateľnosť v digitálnej spoločnosti 21. storočia. Chceli by sme preto spojiť schopnosti učiteľov reštaurovania a informatiky, ktorí by si rozšírili vedomosti v kurze zameranom na renesančné umenie vo Florencii s návštevou prestížnych galérií a múzeí s najnovšími digitalizačnými centrami, ale aj v kurze  zameranom na vytváranie edukačného obsahu pomocou najnovších technológií vrátane virtuálnej/rozšírenej reality použiteľných v škole. Našou výzvou je spoločne vytvárať nový digitálny obsah zameraný na digitálne umelecké a historické artefakty pre vzdelávanie našich študentov.

Projekt bol podporený  v rámci Erasmus+ programu akcie KA122-VET – Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy a jeho realizácia bude prebiehať od 09/2022 do 10/2023 s mobilitami učiteľov do Talianska a Švédska.