Kategória Aktuality

Deň remesiel ÚĽUV-u v Košiciach

Regionálne centrum remesiel Košice vás srdečne pozýva na Deň remesiel ÚĽUV-u. Počas stredy 30.9.2020 od 10:00 do 18:00 hod. na vás čaká bohatý program plný tradičného ľudového umenia. Podujatie sa koná pri príležitosti 75. výročia ÚĽUV, 5. výročia pôsobenia ÚĽUV v…

Vernisáž: SAFEONLINE: ART COMPETITION BY EURID

Tabačka Kulturfabrik v spolupráci organizáciou EURid uvádza vernisáž víťazných plagátov prác stredoškolských študentov, ktorí sa zaujímajú o umenie a technológiu a zapojili sa do súťaže na tému zobrazovania kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti internetu. Porota v zložení Peter Javorík, Andrej Haščák…

Veselá škôlka

Žiaci 3. ročníka odboru scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba pod vedením Ľudmily Benkovej, takto veselo skrášlili chodník materskej škôlky. Využili pri tom praskliny v asfalte, ktoré dotvorili a pomaľovali. Deti tak pred vstupom do škôlky môžu obdivovať zvieratká, autíčka,…

Postup v prípade podozrenia na ochorenie Covid-19

Zákonný zástupca V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej…

Pandemické opatrenia

Informácia pre návštevníkov Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný,…

Vstup do školy po prerušení vyučovania

Milí žiaci a rodičia, nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej…

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009…

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Hlavná budova
Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. 09. 2020 (streda) v priestoroch školy podľa prijatých hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a uvedeného rozpisu: žiaci 1. a 2. ročníka – nástup o 08:30 – 09:30…