Kategória Aktuality

Hygienické a protipandemické opatrenia pre školský rok 2021/2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Ministerstvo nebude plošne zatvárať…

Časový harmonogram hodnotenia ročníkového projektu 2020/2021

Dňa 25.6.2021 sa bude konať komisionálne hodnotenie ročníkového projektu. Komisie budú hodnotiť podľa harmonogramu v priloženej tabuľke. Žiaci sa dostavia na hodnotenie najneskôr 15 minút pred jeho začatím a riadia sa pokynmi komisie. Po absolvovaní hodnotenia a oznámení jeho výsledkov vyučovanie pre žiakov…

Riaditeľské voľno 13.5.2021

Dňa 13.5.2021 (štvrtok) riaditeľ školy udeľuje žiakom školy z dôvodu prijímacieho konania RIADITEĽSKÉ VOĽNO.  V piatok 14.5.2021 pokračuje vyučovanie podľa platného rozvrhu.

Informácie k obnoveniu prezenčného vyučovania od 10.5.2021

Od pondelka 10.5.2021 sa na základe COVID AUTOMATU aj v našom kraji obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Pre vstup do priestorov školy je potrebné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktorý…

Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 6. a 7. 5. 2021 (v prvom termíne) a 13. 5. 2021 (v druhom termíne). Príchod uchádzačov bude prebiehať v čase od 7:00 do 8:00. Predpokladaný koniec skúšok je o 14:40. Pri príchode do školy budete pedagogickým dozorom usmernení…

Súťaž o novú vizuálnu identitu Mestskej knižnice v Bratislave!

Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje súťaž o novú vizuálnu identitu. Súťaž je určená pre profesionálky a profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby. Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, pričom prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác a textovej explikácie predbežnej…