Násilie medzi nami pod záštitou VUC KE

Názov podujatia: ,,Násilie medzi nami“ – pod záštitou Košického samosprávneho kraja Názov súťaže: ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“ Organizátor súťaže: Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice Spoluorganizátor súťaže: Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia…

PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 10.9.2021

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční v piatok  10.9.2021 v  exteriéri školy  (školský dvor) na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22. Program: 14.45 – 15.25  –  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke…

Prihlasovanie na stravu 2021/2022

Milí rodičia a žiaci. Aj v tomto školskom roku 2021/2022 je možné prihlásiť žiaka na stravovanie.Stravovanie ponúka ŠJ pri SPŠSaG. Ak máte záujem o stravovanie v ŠJ pri SPŠSaG, postupujte prosím podľa nižšie uvedených pokynov. – Prihlásiť sa môžete na…

Začiatok školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021. 8.30   – nástup žiakov na školskom dvore / za nepriaznivého počasia v triedach8.35   – hymna, príhovor riaditeľa školy9.00   – triednicka hodina9.40   – koniec vyučovania V piatok 3.9.2021 začíname…

Hygienické a protipandemické opatrenia pre školský rok 2021/2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Ministerstvo nebude plošne zatvárať…

Časový harmonogram hodnotenia ročníkového projektu 2020/2021

Dňa 25.6.2021 sa bude konať komisionálne hodnotenie ročníkového projektu. Komisie budú hodnotiť podľa harmonogramu v priloženej tabuľke. Žiaci sa dostavia na hodnotenie najneskôr 15 minút pred jeho začatím a riadia sa pokynmi komisie. Po absolvovaní hodnotenia a oznámení jeho výsledkov vyučovanie pre žiakov…