PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 10.9.2021

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční v piatok  10.9.2021 v  exteriéri školy  (školský dvor) na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22.

Program:

14.45 – 15.25  –  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke na prízemí

15.30  – 16.15  – plenárna schôdza rodičov – doplňujúce voľby členov Rady školy

16.15  – 17.15  – triedne aktívy podľa rozpisu

17.15 – 18.00  – konzultácie rodičov a  učiteľov podľa rozpisu

Plenárna schôdza: exteriér – školský dvor alebo poschodie, učebňa 22