Hygienické a protipandemické opatrenia pre školský rok 2021/2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Ministerstvo nebude plošne zatvárať školy, zatvárať sa budú v  prípade potreby len jednotlivé triedy, ktoré prejdú na dištančnú výučbu.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič, alebo plnoletý žiak predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Toto vyhlásenie odovzdá žiak pri príchode do školy 2.9.2021 svojmu triednemu učiteľovi. V prípade, ak žiak spĺňa aj podmienky výnimky z karantény, odovzdá aj toto oznámenie svojmu triednemu učiteľovi.

Každý rodič, ktorý prejavil záujem, dostane na každé dieťa súpravu 25 antigénových testov na doma, ktorými sa odporúča testovať deti vždy v  pondelok a vo štvrtok ráno.

Školy môžu organizovať napr. lyžovačky aj stužkové, ale v prípade zhoršenia epidemickej situácie sa tieto podujatia nemusia zrealizovať a treba rátať so storno poplatkami.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)