Začiatok školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021.

8.30   – nástup žiakov na školskom dvore / za nepriaznivého počasia v triedach
8.35   – hymna, príhovor riaditeľa školy
9.00   – triednicka hodina
9.40   – koniec vyučovania

V piatok 3.9.2021 začíname o 8.30 do 11.00 hod. kedy budú len  triednicke hodiny.

8.30  – 9.00         poučenie o BOZP
9.05  – 9.25         poučenie o PO
9.30  –  10.15       poučenie o školskom poriadku
10.30 – 11.00      poučenie o školskom poriadku

Poučenia potrebujete všetci absolvovať a potvrdiť svojim podpisom, preto účasť povinná.

Nezabudnite si 1€ na nový ŠUPKÁRIK ?