Na ŠUP Košice vznikne umenie z elektroodpadu

Škola umeleckého priemyslu v Košiciach patrí medzi 20 škôl zo Slovenska, ktoré sa zapájajú do projektu Elektroodpad dopad 5.  

Od septembra pracuje na tejto škole, ktorá patrí pod Košický samosprávny kraj, tím študentov. Tí samostatne vytvorili plán a robia vzdelávacie aktivity preto, aby ukázali svojim spolužiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme.

V prvý februárový deň na škole usporiadali zber drobného elektroodpadu za malú odmenu. Odmeny v centoch boli symbolicky prepočítavané podľa ghanskej meny cedi. Prečo? Lebo v Ghane končí viac ako 85 % elektroniky a elektrického odpadu z EÚ. To, čo sa deťom žijúcim na skládke elektroodpadu v Ghane podarí nájsť, vedia predať obchodníkom so šrotom za pár cedi, čo im stačí na jedlo. Ľudia produkujú ročne 50 miliónov ton odpadu a ak sa trend nárastu tohto odpadu nezastaví, znečistenie ovzdušia, pôdy a vody ťažkými kovmi bude nezvrátiteľný. Elektronika obsahuje toxické látky nebezpečné pre ľudské zdravie, ktoré ohrozujú mozgový nervový systém, pľúca a obličky a tiež majú súvislosť aj s určitými druhmi rakoviny.

Škola umeleckého priemyslu v Košiciach získala v rámci projektu kontajner na zber elektroodpadu a jeho odvoz do autorizovanej recyklačnej firmy SEWA, kde sa odpad ekologicky separuje a recykluje.
Keďže množstvo prineseného odpadu predčilo očakávania, na škole sa rozhodli tento problém zviditeľniť aj prostredníctvom umenia, ktoré je študentom umeleckej priemyslovky najbližiše. Kým budú štvrtáci maturovať, druháci dostanú priestor vytvoriť z elektroodpadu inštalácie podľa odborov. Vytvoria buď video alebo samotný objekt, ktorý plánujú darovať magistrátu, kde by na verejnom mieste  upozorňoval na problematiku. Mnoho ľudí pre nevedomosť o možnosti recyklácie skladuje nefunkčné spotrebiče doma. Najhoršie je, že často končia aj na čiernych skládkach, a to aj v meste.
Možnosťou nápravy je obehové hospodárstvo v tomto odvetví – nakupovať elektroniku, ktorá vydrží,  je možné ju opraviť a ak ju už my sami nepotrebujeme, tak ju darujeme iným. V konečnom dôsledku je nevyhnutné, aby bol výrobok na konci jeho životnosti recyklovaný bezpečným a zodpovedným spôsobom.

Bližšie informácie o projekte Elektroodpad dopad 5 sú k dispozícii na stránke https://www.elektroodpad.zivica.sk/.

…………………………………………………………………………………………………………………………..        

Kontakt:

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

055 633 7251, 0905 560 498

supke@supke.sk