Kategória Aktuality

Informácia k prijímacej skúške

Kritéria prijatia sa uverejnia najneskôr do 7. mája 2020 na webstránke školy. Po tomto termíne budú rozoslané uchádzačom pozvánky na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny. Ďakujeme Kolektív ŠUP Košice

Súťaž na vytvorenie suvenírov

Kosice the City
Kreatívna súťaž pre krásne a tvorivé mesto Košice 🙂 „Košice sa prezentujú ako moderné, kultúrne, pulzujúce a kreatívne mesto. Kvalita dostupných suvenírov a upomienkových predmetov tomu však do dnešných dní nenasvedčuje. Chceme preto prepojiť šikovných kreatívcov so sektorom turistického ruchu a…

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   Prijímacie skúšky…

Domáci trénig – pokračujeme :)

cvicenie2
Dobrý deň, milí študenti, dúfam, že ste všetci zdraví a zodpovedne dodržujete mimoriadne nariadenia, najmä dočasné obmedzenie sociálnych kontaktov. Myslím, že nastal čas, kedy prirodzený pohyb a telesná aktivita chýba už aj najväčšiemu fighterovi za minimálnu bodyaktivitu 🙂 Budem rada, keď mi…

Oznam: obmedzená prevádzka školy – kontakty

V rámci obmedzenej prevádzky sú všetky objekty školy zatvorené. V sídle školy sa zdržiava každý deň poverená kontaktná osoba v časovom intervale podľa potrieb zamestnávateľa. Na nasledujúcich kontaktoch sú zodpovedné osoby stále zastihnuteľné a vybavujú komunikáciu s partnermi a verejnosťou. Ivana Havasi, sekretariát:mail: suvke@suvke.sktel.:…

Veda a umenie bez bariér

Spolupráca s katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ sa začala už v šk. roku 2018/2019, keď pani doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., oslovila našu školu s ponukou zapojiť sa do projektu KEGA Veda a umenie bez bariér. Zadania sa chytili žiaci tretieho a štvrtého…