Kategória Aktuality

Naša šuper žiačka

Tešíme sa z úspechov našej žiačky Viktórie Kozákovej, ktorá pri príležitosti Dňa študentstva 2022 získala významné ocenenie. Ďakujeme pánovi predsedovi KSK Rastislavovi Trnkovi za docenenie tvorivej práce našich žiakov

Deň otvorených dverí na ŠUPKE 2022 v 360°

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na náš DOD 2022. Bez Vás by to nebolo ono Ďakujeme aj všetkým absolventom za milé stretnutia a˙novinky, máme radosť z toho, že sa Vám darí Za skvelú prácu a˙zachytenie atmosféry patrí vďaka kolegovi Julovi Bosákovi,…

Deň otvorených dverí – 16. 11. 2022

Ak chcete byť súčasťou nášho tímu, vstúpte na palubu ŠUP! Náš pedagogický tím vám prináša to najnovšie z oblasti výtvarnej edukácie a umeleckej praxe. Spolupráca ŠUP s kultúrnymi a vedeckými inštitúciami, špičkovými grafickými, dizajnérskymi a reklamnými firmami našim žiakom otvára…

PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 9.9.2022 o 16:00 h.

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční v piatok  9.9.2022 v  exteriéri školy  (školský dvor) na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22. Program: 15:30 – 16:00 –  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke na…

Informácie k začiatku školského roka

Otvorenie školského roka 2022/23 bude dňa 5.9.2022 v sídle Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice. Program 5.9.2022: 8:30 – príchod žiakov a rozdelenie do tried 9:00 – slávnostné otvorenie – slávnostné triednické hodiny Organizácia týždňa 5.9.2022 – 9.9.2022: 6.9.2022 počas 1.…

Erasmus+ projekt Digitalizácia umenia a kultúrneho dedičstva

Ako jedna z dvoch stredných odborných škôl na Slovensku ponúka naša škola unikátny študijný odbor konzervátorstvo – reštaurátorstvo – maliarske techniky, ktorý sa do dnešnej podoby rozvinul asi po 18 rokoch svojej existencie. Odbor študujú mladí záujemcovia o klasické maliarske techniky…