Kategória Aktuality

Postup v prípade podozrenia na ochorenie Covid-19

Zákonný zástupca V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej…

Pandemické opatrenia

Informácia pre návštevníkov Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný,…

Vstup do školy po prerušení vyučovania

Milí žiaci a rodičia, nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej…

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009…

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Hlavná budova
Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. 09. 2020 (streda) v priestoroch školy podľa prijatých hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a uvedeného rozpisu: žiaci 1. a 2. ročníka – nástup o 08:30 – 09:30…

Informácie k objednaniu karty ISIC

Dokumenty potrebné k vybaveniu karty ISIC na stiahnutie: V prípade straty ISIC karty je možné objednať si duplikát.Žiak si  objednáva duplikát sám cez link: https://isic.sk/ked-stratim-isic/

Namiesto slávnostného príhovoru

Vážení kolegovia, milí žiaci, rodičia… lúčime sa so školským rokom 2019/20. Bolo to obdobie, ktoré nemá obdobu v histórii moderného vzdelávania. Brány škôl sa na začiatku druhého polroka zavreli a v prípade našej školy sa už ani neotvorili do konca školského roka.…