Kategória Aktuality

Pokyny pre žiakov

MATURITA 2024 – pokyny a informácie pre žiakov Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj: MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry má okrem ÚFIČ MS aj: MS z…

Pokyny pre zákonných zástupcov po prijímacích skúškach

Riaditeľ ŠUP zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačovpodľa výsledkov prijímacieho konania a počet voľných – nenaplnených miest, doktorých je možné ešte uchádzačov prijať v príslušnom študijnom odbore dňa17. 05. 2024 Zákonný zástupca podľa výsledkov prijímacieho…

Darujte 2 % z Vašich daní

Milí rodičia, rodinní príslušníci, priatelia, podporovatelia našej školy, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich už zaplatených daní pre naše občianske združenia ŠUP ART, o. z.. Popis krokov pre venovanie 2 % z dane. Ste zamestnanec a…

Maľuj ako Rousseau

Milí žiaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,Škola umeleckého priemyslu v Košiciach vyhlasuje pre výtvarne nadaných žiakov súťaž v maľbe Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl.Cieľom tejto súťaže je vyhľadávať a podporovať nové talenty z…

ŠUP na ples!

V mene celého tímu školského parlamentu Vás srdečne pozývame na obnovený Šupkársky ples! Toto spoločenské podujatie sa uskutoční dňa 30. januára v Dome umenia, s oficiálnym začiatkom o 18.00 hod. Cena vstupenky je 25 €, v tejto cene máte zahrnutý…

ŠUP TODAY

Výstava ŠUP TODAY v Galérii Alfa v Kasárňach Kulturparku predstaví aktuálnu tvorbu jednotlivých odborov Školy umeleckého priemyslu v Košiciach: V rámci expozície budú prezentované aj diela absolventov ŠUP – talentovaných študentov vysokých škôl umeleckého zamerania. ŠUP TODAY zachytáva spektrum výtvarných…