Súťažiaci postupujúci do druhého kola Maľuj ako Picasso

Do druhého kola výtvarnej súťaže Maľuj ako Picasso postúpili súťažiaci:

 • Adam Pjecha
 • Barbora Brindžáková
 • Barbora Glusová
 • Dominik Cichovič
 • Emma Gavulová
 • Jakub Helge Kalmár
 • Janka Kišková
 • Júlia Štupáková
 • Juliana Salonnová
 • Karolína Radošová
 • Katarína Siriková
 • Laura Lavková
 • Laura Mandulová
 • Liana Vastag
 • Lucia Harbuľáková
 • Mia Novická
 • Natália Galliková
 • Natália Krolaková
 • Nina Bicková
 • Sára Maľarčiková
 • Simona Maťašová
 • Sofia Schindlerová
 • Timea Ondíková
 • Váleria Lužáková
 • Vanesa Okosová
 • Vivien Lindvaiová
 • Zara Čarnogurská
 • Zuzana Jaremčuk
 • Zuzana Lehocká
 • Zuzana Šimková

Druhé kolo súťaže sa uskutoční vo štvrtok 2. marca 2023 od 8.30 hod. v priestoroch ŠUP – galéria Rotunda na Zbrojničnej ulici 508/4 v Košiciach.

Organizácia súťaže:

 • 8.30 – 9.30 hod.: registrácia súťažiacich a registrácia pedagógov ZŠ a ZUŠ
 • 9.30 – 13.00 hod.: výtvarná súťaž pre žiakov (11.00 – 11.20 hod. prestávka), metodický deň pre pedagógov ZŠ a ZUŠ.
 • 13.00 hod.: ukončenie súťaže.

Kresliarske a maliarske materiály, pomôcky pre súťažiacich zabezpečí organizátor súťaže.