Súťažiaci postupujúci do druhého kola výtvarnej súťaže Maľuj ako Rousseau

Do druhého kola výtvarnej súťaže Maľuj ako Rousseau postúpili súťažiaci:

Agati Eva
Čorňáková Karin
Benediková Júlia
Kuželová Paulína
Varga Richard
Drugačová Diana
Maľarčíková Sára
Horváthová Kristína
Nemčíková Lívia
Kissová Antónia
Kovácsová Kassidy Vanna
Popovičová Olívia
Zsigrai Lili
Orosz Gabriel
Jaremčuk Zuzana
Jáchimcová Charlotte
Pigová Alexandra
Kerpčarová Nela
Jasaňová Daniela
Lindvaiová Vivien
Dárius Urban
Novotná Karolína
Tkáčová Daniela
Andrašiková Eliška
Ľaľová Nella
Vysocká Miriam
Cichá Bibiána
Glusová Barbora
Madzinová Karolína
Rebejová Veronika

Druhé kolo súťaže sa uskutoční vo štvrtok 14. marca 2024 od 8.30 hod. v priestoroch ŠUP – galéria Rotunda na Zbrojničnej ulici 508/4 v Košiciach.

Organizácia súťaže:
8.30 – 9.30 hod.: registrácia súťažiacich a registrácia pedagógov ZŠ a ZUŠ
9.30 – 13.00 hod.: výtvarná súťaž pre žiakov (11.00 – 11.20 hod. prestávka),
metodický deň pre pedagógov ZŠ a ZUŠ.
13.00 hod.: ukončenie súťaže.

Kresliarske a maliarske materiály, pomôcky pre súťažiacich zabezpečí organizátor súťaže.