Výhercovia – Maľuj ako Roussea

Vo výtvarnej súťaži „Maľuj ako Rousseau“ boli udelené ocenenia:

Cena odbornej poroty udelená:  Zuzane Jaremčuk
Cena riaditeľky NIVAM Košice udelená:  Daniele Tkáčovej
Cena predsedu Košického samosprávneho kraja udelená:  Lili Zsigrai
Cena študentov ŠUP udelená:  Paulíne Kuželovej
Cena riaditeľa ŠUP Košice udelená:  Zoe Roth
Čestné uznanie udelené:  Eve Agati
Čestné uznanie udelené:  Nele Karpčarovej

Výhercom srdečne blahoželáme!