Kategória Aktuality

Domáci tréning

Dobrý deň, milí kolegovia a žiaci. Pozdravujem vás v tomto neľahkom období. Ako sa máme správať a všetko o dôležitosti prevencie počujeme zo všetkých strán niekoľkokrát za deň a je to dobre, pretože opakovanie je matka múdrosti. Žiaci, nezabúdajte na…

Maturita 2020 – odporúčanie

Milí naši maturanti, pri príprave na maturitnú skúšku Vám odporúčame využiť testy z minulých ročníkov. Bližšie informácie nájdete na podstránke – Maturita 2020. Maturita 2020

Umelecký projekt 2020

Predmetom súťaže sú projekty v oblasti priemyselného dizajnu, ktoré naznačujú riešenia zlepšujúce fungovanie človeka a jeho životného prostredia v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a úspory energie. Účelom súťaže je vybudovať povedomie o úlohe priemyselného dizajnu v trvalo udržateľnom…

Kruhy na vode – súťaž dizajnu orientovaného na remeslo

Súťaž Kruhy na vode iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Rozvíja tak dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a podobe v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne. Za obdobie svojej existencie si súťaž získala renomé rešpektovanej prehliadky,…

Porada: Školenie k EČ a PFIČ MS z SJL a ANJ 2020

Dňa 10.3.2020 v učebni č. 5 o 15:00 hod. sa koná školenie administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov. Program: školenie administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov Účasť povinná pre všetkých pedagógov zainteresovaných do EČ a PFIČ MS zo SJL, ANJ 2020. Poobedňajšie vyučovanie pre Vás končí 7. vyučovacou hodinou.

Asistent učiteľa

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícií asistent učiteľa na kratší pracovný čas – 50% úväzok, na dobú určitú. Požadujeme: úplné stredné odborné vzdelanie ovládanie programov Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point…

Prijímacie skúšky – 23.3.2020

Talentová skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre školský rok 2020/20201 sa bude konať v pondelok 23.3.2020 so začiatkom o 8.00. Uchádzač o štúdium si so sebou prinesie domáce práce max. 15 kusov – práce nesmú byť zrolované.…