Súťaž: Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice si Vás v súvislosti s realizáciou cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím dovoľuje vyzvať k zapojeniu sa do súťaže s názvom ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“ v rámci podujatia ,,Násilie medzi nami“. 

Cieľ a účel súťaže: zapojenie študentov v rámci svojho odboru či školskej krúžkovej činnosti do problematiky násilia páchaného na deťoch dospelou osobou, inštitúciou, či iným dieťaťom. V meste Košice a jeho okolí je 59 SŠ rôzneho druhu a zamerania. Študenti majú kreatívnym spôsobom premietnuť svoj pohľad na násilie páchané na deťoch a medzi rovesníkmi. Majú tak príležitosť zaoberať sa touto súčasnou témou v hlbšom duchu, premietnuť ju z vlastného uhla pohľadu a zároveň využiť svoju odbornosť , či študijné zameranie s motiváciou vyhrať tak pre svoju školu ,,Cenu primátora mesta Košice“.

Charakter súťaže: Súťaž je rozdelená na dve kategórie. V prvej kategórii  sa hodnotia fixné výrobky  ako napr. torty, maľby, remeselné výrobky, mechanické výrobky, kovové či drevárske diela, sochy, fotografie, dizajnérske kúsky a iné. Táto časť súťaže má výstavný charakter. V druhej kategórii sa prezentujú školy pódiovo (spev /max 5 min/, tanec/max 5 min/, básne /max 5 min/, bábkové divadlo /max15 min/, divadlo/max 15 min/, módna prehliadka /max 8 min/, krátky film /max 8 min/, grafická animácia /max 8 min/ a iné. Maximálne časové rozpätie jednotlivých čísel sa môže zmeniť vzhľadom na množstvo prihlásených čísel pódiového charakteru. Informácie o zmene maximálneho časového rozpätia pódiových čísel dostanú prihlásené školy po uzavretí prihlášok do súťaže a to po 16. októbri 2020. O výhercoch v oboch kategóriách bude rozhodovať odborná porota.  

Podujatie a samotná súťaž bude realizovaná pod záštitou Košického samosprávneho kraja. O cenu Mesta Košice budú v dvoch kategóriách súťažiť stredné školy so sídlom v meste Košice a okrese Košice okolie. O výhercoch bude v deň podujatia rozhodovať odborná porota. Podujatie sa bude už po 3x konať pri  príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Dňu študentstva- 19.11.2020.

Bližšie informácie o súťaži: