Kategória Aktuality

Klasifikačná porada za prvý polrok 2019/2020

Dňa 28.1.2020 v učebni č. 22 o 15:00 hod. sa koná ½ročná klasifikačná porada. Program: Klasifikácia za prvý polrok a výchovné opatrenia Organizačné pokyny Rôzne Po skončení zasadnutia pedagogickej rady bude zasadnutie Umeleckej rady v učebni 22. Účasť povinná pre všetkých pedagogických…

Študijné odbory v školskom roku 2020/2021

Od 1. septembra sa na základe vzniku nového druhu škôl na Slovensku, podľa zmeny zákona 245/2008 Z.z. § 161 premenováva naša Škola úžitkového výtvarníctva Košice na Školu umeleckého priemyslu Košice. Tejto zmene názvu školy podlieha aj zmena číselného kódu odborov…

Súťaž – nakresli maskota EYOF 2021

Banský škriatok permoník kedysi ochraňoval baníkov, o rok a pol však bude pomáhať športovcom a zabávať návštevníkov XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Mesto pod Urpínom je spájané s povesťami o permoníkoch, preto bude banský škriatok aj maskotom EYOF. O jeho podobe rozhodnú…

Oznam – komisionálna skúška 17.1.2020

Na rodičovskom združení dňa 25. 9. 2019 boli zákonní zástupcovia žiakov informovaní o zmenenej forme klasifikácie z predmetov umelecká prax a profilového predmetu formou komisionálnej skúšky. Žiaci boli taktiež informovaní svojimi triednymi učiteľmi. Opatrenie je dôsledkom legislatívnej zmeny platnej od 1. 9. 2019…

Skvelá správa!

Naši žiaci odboru propagačná grafika zožali úspech na súťaži SAFEonLINE, 1. miesto: Martin Hudák 2. miesto: Emília Farkašová3. miesto: Daniela Rabatinová 5. miesto: Lotta Gregoreková Gratulujeme! Skvelý štart do nového roka! Výsledky súťaže TU 🙂