Dištančné vyučovanie od 12. októbra 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu a športu SR zo dňa 11. októbra 2020 prechádzajú stredné školy od pondelka 12. októbra 2020 na dištančné vzdelávanie do odvolania.

Žiaci Školy umeleckého priemyslu zostávajú v domácom prostredí a dištančná výučba prebieha zatiaľ podľa doteraz  platného rozvrhu.  Žiaci necestujú na internát a z obedov sú už odhlásení. 

Vyučovanie v pondelok 12. októbra začína 3. vyučovacou hodinou. 
Žiaci sú povinní sa pripojiť na vyučovanie prostredníctvom vopred dohodnutej platformy s vyučujúcim daného predmetu. Dochádzka žiakov v rámci dištančného vzdelávania sa zapisuje do Edupage, neprítomnosť žiaka bude musieť byť dokladovaná podľa platného školského poriadku.

Podrobnejšie informácie sledujte na web stránke školy a Edupage. Informácie budú pravidelne aktualizované.

Akékoľvek otázky, respektíve problémy súvisiace s dištančnou výučbou adresujte v prvom rade triednym učiteľom alebo zástupcom školy, poprípade riaditeľovi školy.