Pedagogický klub GRAF

Koordinátor pedagogického klubu: Mgr. art. Martin Fek

Členovia pedagogického klubu: 
Mgr. art. Elena Čániová (10/2020–06/2021)
Mgr. art. Jana Minarčíková Nálepková (09/2021–09/2022)
Mgr. art. Eva Čarnoká


Pedagogický klub GRAFIKA 2021/2022

Pedagogický klub GRAFIKA 2022/2023