Maturita 2020

Žiakom odporúčame pri príprave na maturitnú skúšku využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke NÚCEM v časti Maturita ► Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

Priamy link na testy TU 🙂

Ukážka testov zo slovenského jazyka a literatúry z roku 2018/2019:

Test EČ MS 2019 Slovenský jazyk a literatúra
Klúč správnych odpovedí k testu EČ MS 2019 – slovenský jazyk a literatúra

Na vyššie uvedenej stránke NÚCEM si nájdete aj testy, kľúče, nahrávky a zadania – cudzie jazyky B1 a B2.
Ak si budete postupne preklikávať školské roky, nájdete aj ďalšie testy.


– Termíny maturitnej skúšky 2020

Pokyny pre maturantov

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2020 zo slovenského jazyka a literatúry

POKYNY K EČ a PFIČ MS 2020 z anglického jazyka – úroveň B1 a B2

MATURITA 2020 – pokyny a informácie pre žiakov ( NUCEM)

Video – maturanti o maturite

Ako funguje maturitná skúška
Ako sa hodnotí externá časť maturity
Ako prebieha maturitná skúška