Termíny MS 2020

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2020

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 

31. marca – 1. apríla 2020

Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2020

Dátum a deň Predmet
31. marec 2020 (utorok) slovenský jazyk a literatúra
1. apríl 2020 (streda) anglický jazyk

Zadanie PČOZ:

a) obhajoba vlastného projektu – priebežné informácie o zmene

b) predvedenie umeleckého výkonu – priebežné informácie o zmene

             Obhajoba PČOZ: priebežné informácie o zmene

             Akademický týždeň: priebežné informácie o zmene

             Ústna časť MS sa uskutoční: priebežné informácie o zmene

 

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Predmet Trvanie EČ MS Formát úloh Trvanie PFIČ MS Formát úloh
SJL 100 minút 40 úloh s výberom odpovede, 

24 úloh s krátkou odpoveďou

150 minút 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor  tém s určenou žánrovou formou, žiak si vyberie a vypracuje iba 1 úlohu
ANJ / B2 120 minút 46 úloh s výberom odpovede, 

34 úloh s krátkou odpoveďou

60 minút 1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou 200-220 slov)
ANJ / B1 100 minút 36 úloh s výberom odpovede, 

24 úloh s krátkou odpoveďou

60 minút 1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou 160 – 180 slov)

SJL – slovenský jazyk a literatúra                         ANJ – anglický jazyk

Podrobnejšie informácie na www.nucem.sk  v položke “MATURITA”