Kategória Výstavy

DOD 2019

V dňoch 15.–16.11.2019 otvorila naša škola svoje brány pre širokú verejnosť a poskytla možnosť nahliadnuť do tajov umeleckej tvorby. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí nás poctili svojou návštevou a tešíme sa opäť o rok. Fotografie: © Marcela VelčkováPočas trvania akcie DEŇ…

Spolupráca s VSDS

Žiaci ŠUP-ky nadviazali spoluprácu s mestom Košice počas projektu Roots and Shoots Slovakia, čomu tešíme aj v ďalšom školskom roku. Rozhodli sa skrášľovať pochmúrne kúty mesta  pomocou maľovania muralistických diel. Ďakujeme za spoluprácu Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ktorá ochotne poskytla svoju budovu…

Leaf Academy a Design thinking na ŠUP-KE

Na ŠUP-ke sa uskutočnil workshop kreatívneho myslenia Design Thinking s Leaf Academy z Bratislavy. Danielka z gymnázia Poštová odprezentovala, ako si počas štúdia založila vlastnú firmu a ako ju organizácia Leaf personálne aj finančne podporila. Naši študenti ale aj zverenci…