DOD 2019

V dňoch 15.–16.11.2019 otvorila naša škola svoje brány pre širokú verejnosť a poskytla možnosť nahliadnuť do tajov umeleckej tvorby. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí nás poctili svojou návštevou a tešíme sa opäť o rok.

Fotografie: © Marcela Velčková
Počas trvania akcie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019, sa budú zhotovovať fotografické resp. video záznamy, ktoré môžu byť použité pre účely ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU, JAKOBYHO 15, 040 01 KOŠICE.