Spolupráca s VSDS

Žiaci ŠUP-ky nadviazali spoluprácu s mestom Košice počas projektu Roots and Shoots Slovakia, čomu tešíme aj v ďalšom školskom roku. Rozhodli sa skrášľovať pochmúrne kúty mesta  pomocou maľovania muralistických diel. Ďakujeme za spoluprácu Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ktorá ochotne poskytla svoju budovu trafostanice pri Moyzesovej ulici na revitalizáciu. Od úspešného finišu delí našich umelcov z oddelenia grafiky a scénografie ešte pár slnečných dní so štetcami v ruke… tešíme sa na výsledok!