Zuzana Tkáčová

Zuzana Tkáčová

Participatívny rozpočet na škole

V školskom roku 2021/22 sa po prvýkrát zapojili do programu participatívnych rozpočtov na školách. Najskôr študenti tretieho ročníka v rámci predmetu Praktická ekonomika absolvovali vzdelávaciu hru venovanú problematike participatívnych rozpočtov v spoločnosti. Následne pracovali na príprave vlastných projektov na zlepšenie prostredia na našej škole. Do online hlasovania postúpili napokon tri…