Maturita 2020 – odporúčanie

Milí naši maturanti, pri príprave na maturitnú skúšku Vám odporúčame využiť testy z minulých ročníkov. 
Bližšie informácie nájdete na podstránke – Maturita 2020.

Maturita 2020