Martin Fek

Martin Fek

VÝBEROVÉ KONANIE

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košicezastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podl’a ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §  5 zákona č.…

PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA dňa 14. 9. 2023

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční vo štvrtok 14. 9. 2023 na školskom dvore na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22.Program:16.00 – 16.30 – triedne aktívy podľa rozpisu16.30 – 17.00 – plenárna schôdza rodičov na dvore,…

Súťažiaci postupujúci do druhého kola Maľuj ako Picasso

Do druhého kola výtvarnej súťaže Maľuj ako Picasso postúpili súťažiaci: Druhé kolo súťaže sa uskutoční vo štvrtok 2. marca 2023 od 8.30 hod. v priestoroch ŠUP – galéria Rotunda na Zbrojničnej ulici 508/4 v Košiciach. Organizácia súťaže: Kresliarske a maliarske materiály, pomôcky…

Scénografia 5

Už piaty rok si môžete pozrieť, čo dokážu vytvoriť šikovní scénografi pod vedením šikovných pedagógov zo ŠUPky.  Ponorte sa do sveta umenia, fikcií či rozprávok, naplňte sa šťastím, krásou a chuťou tvoriť – možno aj na našej škole na odbore scénické…

Maľuj ako Picasso

Milí žiaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,Škola umeleckého priemyslu v Košiciach vyhlasuje pre výtvarne nadaných žiakov súťaž v maľbe. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl.Cieľom tejto súťaže je vyhľadávať a podporovať nové talenty z…