Martin Fek

Martin Fek

Výhercovia – Maľuj ako Roussea

Vo výtvarnej súťaži „Maľuj ako Rousseau“ boli udelené ocenenia: Cena odbornej poroty udelená:  Zuzane JaremčukCena riaditeľky NIVAM Košice udelená:  Daniele TkáčovejCena predsedu Košického samosprávneho kraja udelená:  Lili ZsigraiCena študentov ŠUP udelená:  Paulíne KuželovejCena riaditeľa ŠUP Košice udelená:  Zoe RothČestné uznanie…

Súťažiaci postupujúci do druhého kola výtvarnej súťaže Maľuj ako Rousseau

Do druhého kola výtvarnej súťaže Maľuj ako Rousseau postúpili súťažiaci: Agati EvaČorňáková KarinBenediková JúliaKuželová PaulínaVarga RichardDrugačová DianaMaľarčíková SáraHorváthová KristínaNemčíková LíviaKissová AntóniaKovácsová Kassidy VannaPopovičová OlíviaZsigrai LiliOrosz GabrielJaremčuk ZuzanaJáchimcová CharlottePigová AlexandraKerpčarová NelaJasaňová DanielaLindvaiová VivienDárius UrbanNovotná KarolínaTkáčová DanielaAndrašiková EliškaĽaľová NellaVysocká MiriamCichá BibiánaGlusová BarboraMadzinová…

Termíny EČ a PFIČ MS 2024

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 12. – 14. marca 2024 Deň a čas administrácie EČ a PFIČ z jednotlivých maturitných predmetov čas administrácie EČ a PFIČ MS zo SJL 09.45 – 11.25 h          Administrácia testov EČ MS 13.00…

Pokyny pre žiakov

MATURITA 2024 – pokyny a informácie pre žiakov Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj: MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry má okrem ÚFIČ MS aj: MS z…

Pokyny pre zákonných zástupcov po prijímacích skúškach

Riaditeľ ŠUP zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačovpodľa výsledkov prijímacieho konania a počet voľných – nenaplnených miest, doktorých je možné ešte uchádzačov prijať v príslušnom študijnom odbore dňa17. 05. 2024 Zákonný zástupca podľa výsledkov prijímacieho…

Maľuj ako Rousseau

Milí žiaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,Škola umeleckého priemyslu v Košiciach vyhlasuje pre výtvarne nadaných žiakov súťaž v maľbe Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl.Cieľom tejto súťaže je vyhľadávať a podporovať nové talenty z…